Om oss

Fatnfresh – ditt produktionsbolag

De flesta verksamheter har idag ett växande behov av att kommunicera med sin omvärld. Precis just där har vi vår expertis. Vi hälper er att producera kvalitativ, kostnadsvärd kommunikation med ambition att göra skillnad och skapa fler affärer. Med fler affärer menar vi mer leads, ökad varumärkeskännedom och bättre mätbarhet. Vi har strategier som hjälper dig precis med de sakerna. Vi tar fram film och virtuella upplevelser – hela vägen från idé till distribution, och du kan räkna med att få den stöttning du behöver på din resa.

Film & VR – de bästa verktygen du har när det kommer till att skapa intryck

Med film och virtuella upplevelser förmedlar du budskap snabbt och effektivt. Det är oöverträffat när det kommer till att förmedla budskap som skapar personlig kontakt. När vi skapar din upplevelse utgår vi ifrån dina mål, samt vilken relation och reaktion du vill se hos den som tittar. Vi är lyhörda kring dina önskemål och kommer alltid med kundanpassade lösningar. Kontakta oss gärna för samtal.

Tillsammans når vi dina kommunikativa mål

Vi kan storytelling

Oberoende av format ser vi alltid till att hitta kärnan i den historia du vill berätta. På så sätt skapar vi bäst engagemang, förflyttning och hittar det där extra som gör att du får bäst resultat.