Studiecirklar

Streetcorner


ANIMATION

STREETCORNER är en organisation som arbetar utvecklande med graffiti workshops, omfattande projekt inom urbankultur, hållbar utveckling samt destinations utveckling. Fatnfresh producerade kampanjvideo för SoMe med avsikt att sprida kunskap och engagera.