Tillsammans

Värmlandsteatern Karlstad


FILMFOTOGRAFI

Tillsammans med Tomas Holmberg och Rönning Motion producerades en dokumentation och film för SoMe. Tomas Holmberg står för klippning och regi, Rönning motion för visuella effekter, Fatnfresh för kameraarbete.