Ombyggnation av Karlstads östra mottagningsstation

Karlstads EL- och Stadsnät


360°-FILM

Karlstads EL- och Stadsnät renoverade under 2017 Karlstads östra mottagningsstation. I samband med det önskade de skapa bättre kännedom hos sina kunder vad de gör med hjälp av 360°- video.